<< 18.4.2 Jarní příprava půdy 18.5 Sadba a odrůdy brambor >>

18.4.3 Příprava půdy odkameněním


Img. 18.4.3 - 1 : Pro snížení mechanického poškození hlíz na kamenit...
Hlavní příčinou mechanického poškození hlíz je přítomnost kamenů a hrud v ornici. Významnou možností snížení mechanického poškození hlíz je použití záhonového odkamenění půdy před výsadbou. Jedná se o separaci kamenů a hrud s uložením do sousední brázdy.

Oproti sběru, respektive drcení kamenů, má separace následující přednosti:

1) zachován je příznivý vliv kamenů na půdní vlastnosti

2) nižší energetická náročnost oproti drcení kamenů

3) nižší potřeba pracovních sil

4) není potřebné řešit problém, co se sebranými kameny

5) nedochází ke snižování orničního profilu

Separaci je vhodné využít na půdách s vyšším obsahem kamene a u půd se sklonem k tvorbě hrud. Přednosti a nedostatky v porovnání s konvenční metodou pěstování brambor:

Přednosti:

1) pozitivní vliv na vlhkostní, vzdušný a teplotní režim půdy

2) rovnoměrný růst rostlin

3) předpoklad vyššího výnosu

4) vyšší výkon sklízeče

5) výrazné snížení mechanického poškození hlíz

6) zvýšení výtěžnosti kvalitních hlíz

7) nižší potřeba lidské práce při sklizni

8) příznivé působení v osevním postupu

Nevýhody:

1) vysoké investiční náklady na mechanizaci

2) energetická náročnost

3) omezená výkonnost odkameňovací linky v sezóně

4) časová náročnost na separaci.


Pracovní operace při separaci:

1) Hrůbkování
Rýhovacím strojem – tzv. hrobkovačem se vytvoří hrůbky . Důležité je při této operaci nevynášet podorničí a vytvořit dostatečnou rýhu pro uložení kamenů a hrud. Obecně platí, že čím více je příměsí a nižší vrstva ornice, tím je nutná větší plocha odkud jsou nahrnovány hrůbky hrobkovačem. Rozteč se
Img. 18.4.3 - 2 : Před vlastní separací kamene je třaba vytvořit hrů...
pohybuje od 1,5m do 2,0m.

Širší rozteč nahrnovaných hrůbků poskytuje následující výhody:

1) snižuje nebezpečí opětovného nabrání příměsí při sklizni z meziřádků, popř. z podloží

2) snížení možnosti otlaků a rozprasků hlíz v důsledku většího prostoru pro kola traktorů, sazeče a sklízeče

3) větší množství prosáté ornice zvětšuje prostor pro nasazování a růst hlíz

4) snížení nebezpečí zelenání hlíz


2) Separace
Separátor nabírá nahrnutou zeminu hrobkovačem, půda je prosévána a jsou odděleny kameny a hroudy, které jsou uloženy do meziřádku . Cílem separace je získat záhon s výrazným snížením podílu kamene a hrud, 200 – 250mm vysoký, se základnou od 1,5 do 2,0m. Separátory jsou s prosévacími pásy,
Img. 18.4.3 - 3 : Separátor proseje vytvořený hrůbek a kameny uloží ...
prosévacími hvězdicemi nebo s kombinací pásů a hvězdic. Na separaci navazuje výsadba dvouřádkovým sazečem do vytvořeného záhonu. Neprovádí se kultivační zásahy. Ochrana proti plevelům je postavena na chemickém ošetření. Vhodnější je aplikace preemergentních herbicidů. Kolejové řádky, jejichž podkladem jsou uložené příměsi, umožňuji sjízdnost pozemků i za horších podmínek při ošetřování porostů v průběhu vegetace a při sklizni. Šířka sklízeče musí odpovídat rozteči řádků.<< 18.4.2 Jarní příprava půdy Top 18.5 Sadba a odrůdy brambor >>