<< 10.2 Požadavky na vlastnosti osiva - podmínky pro uznání osiva 12 Morfologie a anatomie brambor >>

11 Brambory - botanické zařazení, rozdělení podle užitkového směru a délky vegetační doby

Img. 11 - 1 : Sklizené hlízy bramboru
Img. 11 - 2 : Porost brambor v době květu
Img. 11 - 3 : Naklíčená sadba brambor
+
Brambor hlíznatý - Solanum tuberosum L - patří do čeledi lilkovité


Užitkové směry:

1.  Sadbové brambory.

2.   Konzumní brambory rané (velmi rané odrůdy sklizené před dosažením úplné zralosti u nichž lze   snadno odstranit slupku a jsou dodávané bezprostředně po sklizni).

3.   Konzumní brambory pozdní .

4.   Brambory pro výrobu potravinářských výrobků (smažené, sušené, mražené).

5.   Brambory průmyslové (pro zpracování na  škrob , líh apod.).

6.   Krmné brambory.

Img. 11 - 4 : Komzumní hlízy připravené k expedici do obchodní s...
Img. 11 - 5 : Vyrobený a ve vacích skladovaný škrob připravený k...
Img. 11 - 6 : Velmi rané brambory

Rozdělení podle vegetační doby odrůd (od výsadby do fyziologické zralosti)

1.    velmi rané      - vegetační doba         do 110 dní,

2.    rané       - vegetační doba         111 - 120 dní,

3.    polorané        - vegetační doba         121 - 130 dní,

4.    polopozdní    - vegetační doba  131 - 145 dní,

5.    pozdní   - vegetační doba          nad 145 dní.

  
Img. 11 - 7 : Pro zakládání porostu velmi raných brambor využívá...
Img. 11 - 8 : U raných a velmi raných odrůd brambor je nať zasch...
Img. 11 - 9 : Květ bramborové rostliny 
 
 
Img. 11 - 10 : Vyzrálá hlíza bramboru

<< 10.2 Požadavky na vlastnosti osiva - podmínky pro uznání osiva Top 12 Morfologie a anatomie brambor >>