<< 9.2.3 Úprava osiva krmné řepy 10.1.1 Hospodářský význam >>

10 Krmná (kadeřavá) kapusta (Brassica oleracea L., conv. acephala (DC.) Alef. var. viridis); angl. - fodder kale; něm. - Futterkohl; slov. - krmný kel

10.1 Postavení a pěstování krmné kapusty

Je dvouletá rostlina, která v prvním roce vegetace poskytuje vysoké výnosy kvalitní, dobře stravitelné píce, a ve druhém
Img. 10.1 - 1 : Obraz krmné kapusty.
roce sklizeň semen. Vysokým obsahem lehce stravitelných živin a vitamínů převyšuje krmná kapusta ostatní silážní plodiny. Je vhodným krmivem pro prasata, slepice i
Img. 10.1 - 2 : Schéma krmné kapusty v prvním roce vegetace.
skot. Krmná kapusta je odolná proti chladu a mrazu, dospělá rostlina snáší mrazy až do -15oC. Nejlépe jí vyhovují oblasti s vyšší vzdušnou vlhkostí a s ročním úhrnem srážek nad 550 - 600mm. Dobře se jí daří i v bramborářských a podhorských oblastech. Nejvýnosnější je však v teplejších oblastech při dostatku srážek nebo při závlaze. K vytvoření optimálního výnosu potřebuje 110 - 120(130)dnů. Krmnou kapustu vyséváme od poloviny dubna do počátku června při vzdálenosti řádků 30 - 40(60)cm. Krmná kapusta se sklízí postupně podle potřeby zelené píce od září do konce listopadu (i déle), ve většině případů jako poslední plodina v plynulém pásu zeleného krmení. Výnosy čerstvé píce činí 40 - 80t.ha-1.

 


<< 9.2.3 Úprava osiva krmné řepy Top 10.1.1 Hospodářský význam >>